Vi er medlem av Achilles

Metric Industrial er nå også tilgjengelig i Achilles portalen.

Achilles (www.achilles.com) er kjent for mange innkjøpere som en portal for potensielle leverandører og produkter. Som et ledd i vår jobb med synliggjøring og forenklet tilgang for våre kunder har vi derfor valgt å gå inn i samarbeidet Achilles står for.

Vi inngår i Sellihca:
Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske forsyningsindustrien til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.Nettverk i: Norden | Sektor: Forsyning

sellihca-supplier-logo