Om Selskapet

Metric Industrial AS er en merverdiskapende salgs- og serviceleverandør som tilbyr høyteknologiske løsninger og produkter fra verdensledende produsenter til den norske industrien.

Metric Industrial AS tilbyr produkter og løsninger for flere typer industri, automasjon, fiber installasjon og høyspent. Innen industriautomasjon tilbyr vi vision kameraer og komponenter/løsninger til systemintegratører, maskinbyggere samt reservedeler til maskin/fabrikk automasjon. Innen strømforsyning tilbys UPS'er samt produkter til industri, produksjon, lys og energi.

Fra 1 februar 2016 fusjonerer Metric Industrial AS og GigaCom AS, som begge er eid av Addtech AB til et selskap for å styrke bredden på firmaet og kompetansen på fiber. Navnet for det fusjonerte firmaet blir Metric Industrial AS.  Metric Industrial AS er fra april 2015, navnet på fusjonen av Metric Industrial AS og Fox Electronics AS. Fusjonene skjedde mai 2014. Navnet i denne perioden var Fox Metric AS. Fox Electronics AS ble grunnlagt våren 2004 og var eid av de ansatte frem til Addtech AB kjøpte firmaet høsten 2010.
Metric Industrial AS ble skilt ut fra Metric AS 1. januar 2005 for å styrke satsningen mot industrimarkedet i Norge. Metric AS har historie helt tilbake til 1967. Vårt kompetente personale og våre verdensledende leverandører jobber sammen for å forstå kundenes behov og for å kunne tilby og finne den beste løsningen for kostnadseffektivitet og fleksibilitet.