Fusjon med EB Elektro

EB

EB Elektro og Metric Industrial fusjonerer innen andre halvår 2024 med dette fagmiljøet under samme tak. Fra venstre: Gunnar Blikstad, Stefan Ivarsson, Nils Østnes, Terje Solli,Jørn Thomas Skovly, Haakon Bjørge, Oddbjørn Svendsen, Jan Remi Nilsen, Line Bergmann, Trond Finsrud, Simen Andreassen og Lars Ole Grepperud.

 

EB Elektro og Metric Industrial fusjonerer

 

Addtech AB har besluttet og fusjonerer de heleide datterselskapene EB Elektro AS og Metric Industrial AS. Målet er å styrke selskapene samlet overfor et marked i vekst.

 

Infrastrukturmarkedet får langt på vei en ny totalleverandør når Metric Industrial fusjoneres inn i EB Elektro i andre halvår 2024. Fusjonen møter markedsbehovet for et stort, bærekraftig teknologiutvalg med tilhørende kompetanse innenfor strøm, telekom og bane – samt prosjekter som kombinerer dette.

 

Begge virksomhetene har produktporteføljer som hjelper kundene med å innfri miljø- og klimamålsetninger som samsvarer med FNs bærekraftsmål.

 

Fusjonen er planlagt gjennomført innen 31.08.2024. Selskapets navn vil bli EB Elektro AS (org. 914 385 946). Metric Industrial AS (org. 986 552 685) vil da formelt opphøre som juridisk enhet. Daglig leder i EB Elektro AS, Nils Østnes vil bli leder for det fusjonerte selskapet.

 

Selskapet vil ha kontor i Drammen, Oslo og Lillestrøm.

Drammen: Torgeir Vraas plass 4, 3044 Drammen

Oslo: Bjørnerudveien 17, 1266 Oslo

Lillestrøm: Storgata 18, 2000 Lillestrøm

 

Komplett produktspekter også for komplekse prosjekter

I dag er Metrical er spesialist på fiber til telekomindustrien, automasjon og høyspentkabler. EB Elektro er en komplett leverandør av banemateriell og innenfor høyspent transmisjons- og regionalnett.

 

– Vi har komplementært produktspekter, og har hver for oss levert til samme prosjekter. For markedet blir det mer lønnsomt, oversiktlig og effektivt å få et langt på vei komplett produkt­spekter til komplekse prosjekter fra samme leverandør, sier adm. dir. Nils Østnes i EB Elektro.

 

I begynnelsen av april 2024 var hele det nye teamet samlet for første gang for å bli kjent med hverandre og planlegge det videre arbeidet sammen.

 

Begge virksomhetene er datterselskap av svenske Addtech (ADDT B) som er notert på Stockholmsbørsen. Addtech har røtter tilbake til 1906. Teknikkhandelsselskapet velger å la sine over 150 datterselskaper med 3900 medarbeidere operere selvstendig i markedet etter et frihet under ansvar-prinsipp.

 

Positivt for fagmiljø

– I et markedet hvor stadig flere prosjekter kombinerer flere teknologikategorier ser vi stor verdi i å jobbe under samme tak som EB Elektro. Det nye, større fagmiljøet er viktig for at medarbeiderne våre kan forme og levere optimale totalløsninger, sier Stefan Ivarsson som leder Metric Industrial.

 

Virksomhetene omsatte i forrige regnskapsår for 286 mill. NOK. Fusjonen styrker mulighetene for utvidelse av produktporteføljen og fortsatt vekst. Nye EB Elektro får 12 medarbeidere, hovedkontor på Lillestrøm og avdelinger i Drammen og Oslo, inkludert lager.