Ultralyd sensorer

Ultralyd sensorer

Ultrasoniske sensorer for pålitelig deteksjon, uavhengig av farge eller gjennomsiktighet

Ultralyd nærhetssensor, gjennom lysstråle og retro-reflekterende underlag oppdager sensorene gjenstander eller fyllenivåer uavhengig av deres farge eller gjennomsiktighet og er utrolig upåvirket av smuss. De gir den største presisjon gjennom hele registreringsområdet. Forskjellige soniske kjegleprofiler tillater sensoren å justeres individuelt i henhold til objektet, miljø og tilgjengelighet.