Inkrementell giver

Inkrementellgivere for nøyaktig hastighet eller tilegning av lokasjon.

Du vil alltid finne passende inkrementalgiver hos oss. 

Fra de kostnadseffektive standardversjonene til de høyoppløselige med 320.000 pulser per omdreining - i forskjellige utførelser og med robust magnetisk eller presis optisk skanning.

Alternativt med HTL, TTL eller sinus-signaler og alle vanlige mekaniske grensesnitt.

Nøyaktig hastighet og posisjonsovervåking for mange forskjellige programmer, for eksempel:

  •      For asynkronmotorer
  •      I sleperinger
  •      I pakkelinjer
  •      I tekstil og utskriftsmaskiner