Optisk rengjøring

Overflatene på en fiberkontakt kan lett skades av skarpe partikler, og ved bruk av ulike typer damp-kondensere på fiberflaten. Ubeskyttede frontsider kan også dekkes av skitt, fett og støv, som hindrer lyset fra å reise videre. Men det er relativt enkelt å sørge for å unngå de vanligste skadene.

Rengjøring og inspeksjon av fiberflaten i forbindelse med installasjon eller reparasjon skal utføres. Det er også viktig å sikre at fiberen du rengjører ikke er i drift. Selv på effektnivåer på ca 15 dBm fordamper rensevæsker direkte og dermed oppstår den mikroskopiske eksplosjoner i rengjøringsmateriale. Dette fører til forbrenningsrester som absorberer lys og dermed risikerer du ytterligere skade på fiberoverflaten.

Grundig rengjøring med de riktige produktene fører til bedre ytelse av nettverket.

new_Cleaning-Kit.Tight-2
Komplett Rengjøringskit
new_sticklers-cleaner_05-1
Rensevæske
new_CleanWipes_06
Rengjøringskluter
6955139_1
Forseglede rengjøringskluter
new_Stixx.S25
Rengjøringsnåler
Rensepenn
One-click penner