Liquid Lens

Fokusering utan rörliga delar

 

Varioptic’s Liquid Lens, autofokus/fokuseringsteknik kräver inte några rörliga mekaniska delar. 

Fokuseringen är viktig  för  en skarp bild oavsett tillämpning.  Varioptic’s Liquid Lens-teknik ger en  mycket snabb och exakt fokusering. utan rörliga delar. Tekniken kan med fördel kompletteras med autofocus.

  • Vision teknik
  • Barkodsläsning (1D och 2D)
  • Biometrisk datainsamling
  • Video

En förseglad cell innehåller två vätskor som är oblandbara, olja och vatten. Formen av oljedroppen ändras genom principen electrowetting. Båda vätskorna är transparenta, men med olika brytningsindex. Vätskorna har samma densitet vilket medför att linsen är mycket okänslig för mekanisk påkänning. Den flytande linsens yttre form är fast, det finns inga rörliga dela,r bara de interna vätskorna ändrar inbördes form genom att en elektrisk spänning läggs på cellen s.k. electrowetting.

Metric Industrial kan erbjuda färdiga objektiv eller separat Liquid Lens för fokusering eller autofokus utan rörliga delar.

För mer information:    sales@metric.se

För mer information: Varioptic